Metsäteho Oy

Uusimmat tiedotteet

Yhteismetsistä 900 000 kuutiometriä puuta vuosittain markkinoille

Yhteismetsien lukumäärä on kaksinkertaistunut Suomessa 2000-luvulla.Yhteismetsäomistuksen lisääminen nähdään yhtenä keinona torjua metsälöiden pirstoutumista ja parantaa yksityismetsätalouden kannattavuutta. Lue lisää

Lisää tehoa uudesta teknologiasta

Laserkeilain on mullistanut metsien kaukokartoituksen ja nyt se on ripustettu hakkuukoneenkin kylkeen. Hakkuukoneesta onkin kehittymässä, päätehtävänsä ohella, keskeinen väline metsätiedon hallintaan. Kehittynyt aistintekniikka, uudet paikkatietoaineistot ja älykkäät tietojärjestelmät parantavat niin puunkorjuun kuin metsänhoidonkin kustannustehokkuutta.

  Lue lisää

Lisää kantavuutta puutavara-autoihin

Raskaan kuljetuskaluston mittoja ja massoja koskevat muutokset saivat lopullisen muotonsa 6.6.2013 vahvistetussa ja 1.10.2013 voimaan astuneessa ajoneuvoasetuksessa. Nyt puutavara-autoyhdistelmät voivat olla tavanomaisten 3 + 4-akselisten ja 60-tonnisten lisäksi 8 ja 9-akselisia ja kokonaispainoltaan 76 tonniin asti.

  Lue lisää

Ajankohtaista

Metsäalan kuljettajakoulutus evaluoitu
7.5.2013

Metsäalan kuljettajakoulutuksen kehittämiseksi voidaan haluttaessa tehdä paljon. Mitä keinoja meillä on, jotta sekä hyvät oppilaat että myös opettajat saadaan alalle ja pysymään siellä? Isoina kysymyksinä on tuotu esille koulutuksen tuominen lähemmäksi ihmistä, sosiaalisilta virikkeiltä houkutteleva ympäristö ja työssäoppimisen mahdollisuudet. Lue lisää

Puuhuoltoon kattava sähköinen opas
25.4.2013

Metsäteho on siirtänyt painettuihin oppaisiinsa kiteytyneen vuosikymmenten aikana kertyneen tietämyksen sähköiseen ympäristöön ja päivittänyt sen uusinta tietoa ja nykypäivän tarpeita vastaavaksi. Uitto-oppaan, Korjuun suunnittelu ja Koneellinen puunkorjuu -oppaiden rinnalle julkaistiin viime helmikuussa Mittaus ja laatu -opas. Nyt niiden rinnalle on julkaistu itseopiskelumateriaali, jonka avulla voi testata omaa oppimistaan. Lue lisää

Kohti tehokkaampaa puuhuoltoa
28.5.2012


Puunhankintaorganisaatiot ovat koostaneet yhteisen Puutavaralogistiikka 2020 -vision ja T&K-ohjelman. Visiona on, että metsäteollisuuden puuraaka-aineen toimitusketjun kustannustehokkuus vuonna 2020 on 30 % parempi kuin nykyisin ja se täyttää samalla kestävän kehityksen vaatimukset. Lue lisää

Metsäteho Oy, Vernissakatu 4, 01300 VantaaPuhelinetunimi.sukunimi.metsateho.fi Legal notice | Sivukartta | Palaute