Metsäteho Oy

Metsähakkeen tuotantoketjut -tilasto ilmestynyt

Yli neljännes metsähakkeesta tuotetaan jo terminaalihaketustuotantoketjulla. Terminaalihaketuksen osuus kasvoi kaikkien raaka-ainejakeiden osalta vuonna 2013. Tienvarsihaketus jatkoi yleisimpänä tuotantoketjuna. Lue lisää

Raakapuu- ja bioenergiakuljetukset Itä-Suomessa

Itä-Suomen raakapuun ja bioenergian kuljetusvirrat on selvitetty ja luotu paikkatietopohjainen kuljetusverkko- ja kuljetusvirtamalli tienpidon ja logistiikan tarkasteluita varten. Lue lisää

Menetelmä energiapuun kosteuden mittaamiseen

Energiapuun kosteus on yksi tärkeimmistä energiaraaka-aineen laatua kuvaavista tunnuksista. Mikäli energiapuun kosteus pystytään määrittämään jo lähikuljetusvaiheessa, voidaan parantaa luovutusmittauksen tarkkuutta ja myös optimoida paremmin energiapuutoimituksia lämpölaitokselle. Lue lisää

Metsäteho Oy, Vernissakatu 4, 01300 VantaaPuhelinetunimi.sukunimi.metsateho.fi Legal notice | Sivukartta | Palaute