Metsäteho Oy

Koneellisen istutuksen kohdevalinnassa parannettavaa

Koneellisen metsänistutuksen työn laatu on istutuskoneyrittäjien mukaan hyvä. Myös työmaiden ketjutus toimii nykyisellään hyvin. Parannettavaa yrittäjät näkevät erityisesti siinä, että työmaat olisivat vähäkivisempiä ja hakkuutähteet olisi kerätty vieläkin useammalta istutustyömaalta. Lue lisää

Metsähakkeen tuotantoketjut -tilasto ilmestynyt

Yli neljännes metsähakkeesta tuotetaan jo terminaalihaketustuotantoketjulla. Terminaalihaketuksen osuus kasvoi kaikkien raaka-ainejakeiden osalta vuonna 2013. Tienvarsihaketus jatkoi yleisimpänä tuotantoketjuna. Lue lisää

Raakapuu- ja bioenergiakuljetukset Itä-Suomessa

Itä-Suomen raakapuun ja bioenergian kuljetusvirrat on selvitetty ja luotu paikkatietopohjainen kuljetusverkko- ja kuljetusvirtamalli tienpidon ja logistiikan tarkasteluita varten. Lue lisää

Metsäteho Oy, Vernissakatu 4, 01300 VantaaPuhelinetunimi.sukunimi.metsateho.fi Legal notice | Sivukartta | Palaute