Metsäteho Oy

Alempi tieverkko puuhuollon pullonkaulana

Tieverkon toimivuus on ratkaisevan tärkeää metsä- ja energiateollisuuden kotimaisen puuraaka-aineen hankinnan kilpailukyvylle. Metsästä ajetaan sellu- ja paperitehtaille, sahoille, voima- ja lämpölaitoksille sekä biojalostamoille noin 4 000 autokuormaa puuta päivässä eli yli miljoona kuormaa vuodessa. Puukuormat lähtevät rekan kyydissä metsäteiden varsilta, kulkevat maaseudun muille yksityisteille ja loppumatka ajetaan valtion väylillä. Lue lisää

Mittausmenetelmien osuudet vuonna 2013 -tilasto ilmestynyt

Eri mittausmenetelmien käytön laajuuden selvittämiseksi Metsäteho Oy tilastoi vuosittain puutavaran mittausmenetelmien osuudet osakasyrityksissään. Mittausmenetelmien osuudet vuonna 2013 -tilasto perustuu Metsätehon osakkaiden kotimaisen puun mittausmääriin ja se kattaa 79,5 % kotimaisista markkinahakkuista vuonna 2013. Lue lisää

Koneellisen istutuksen kohdevalinnassa parannettavaa

Koneellisen metsänistutuksen työn laatu on istutuskoneyrittäjien mukaan hyvä. Myös työmaiden ketjutus toimii nykyisellään hyvin. Parannettavaa yrittäjät näkevät erityisesti siinä, että työmaat olisivat vähäkivisempiä ja hakkuutähteet olisi kerätty vieläkin useammalta istutustyömaalta. Lue lisää

Metsäteho Oy, Vernissakatu 4, 01300 VantaaPuhelinetunimi.sukunimi.metsateho.fi Legal notice | Sivukartta | Palaute