Metsäteho Oy

Raakapuu- ja bioenergiakuljetukset Itä-Suomessa

Itä-Suomen raakapuun ja bioenergian kuljetusvirrat on selvitetty ja luotu paikkatietopohjainen kuljetusverkko- ja kuljetusvirtamalli tienpidon ja logistiikan tarkasteluita varten. Lue lisää

Menetelmä energiapuun kosteuden mittaamiseen

Energiapuun kosteus on yksi tärkeimmistä energiaraaka-aineen laatua kuvaavista tunnuksista. Mikäli energiapuun kosteus pystytään määrittämään jo lähikuljetusvaiheessa, voidaan parantaa luovutusmittauksen tarkkuutta ja myös optimoida paremmin energiapuutoimituksia lämpölaitokselle. Lue lisää

Puunkorjuu ja kaukokuljetus -tilasto ilmestynyt

Puunkorjuun ja puutavaran kaukokuljetuksen yksikkökustannukset laskivat verrattuna vuoden 2012 vastaavaan tilastoon. Puunkorjuussa uudistushakkuulta tulevan puumäärän osuus nousi ja ensiharvennuspuun osuus laski. Rautatiekuljetuksen suhteellinen osuus kuljetusmäärästä nousi. Lue lisää

Metsäteho Oy, Vernissakatu 4, 01300 VantaaPuhelinetunimi.sukunimi.metsateho.fi Legal notice | Sivukartta | Palaute